Close

Započele konsultacije na temu transformacije obrazovanja u Bosni i Hercegovini | RTV TK


Transformacija obrazovanja bila je tema sastanka ministara nadležnih za obrazovanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. U ime Tuzlanskog kantona, sastanku je prisustvovao ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović. Ovime je zvanično započeo proces Konsultacija na temu transformacije obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koji će trajati tokom juna, a okupit će akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva, omladinske organizacije, te udruženja roditelja, uključujući roditelje djece sa poteškoćama u razvoju…

Konsultacijskim procesom transformacije obrazovanja, koordinira Ministarstvo civilnih poslova BiH, uz tehničku pomoć UNESCO-a i UNICEF-a u BiH. Cilj održavanja konsultacija jeste formulacija glavnih prioriteta i budućih perspektiva u obrazovnim sistemima u BiH, a koji će biti predstavljeni u septembru na globlanom samitu o transformaciji obrazovanja, koji organizuje Generalni sekretar UN-a u New Yorku.

  • Mi smo usaglasili jednu izjavu, koju žemo uputiti Generalnom sekretaru UN-a. U toku juna će biti generalne konsultacije opredjeljenosti o transformaciji u obrazovanju koje će se provoditi sa drugim akterima, uključujući i civilno društvo, ali generalno aktere koji imaju veze sa obrazovanjem – naglašava Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Predstojeći Samit na temu transformacije obrazovanja okupit će svjetske lidere u New Yorku kako bi se mobilizirale aktivnosti, ambicije, solidarnost i rješenja potrebna za transformaciju obrazovnih sistema. Suština je dati odgovor na savremene izazove, kaže ministar Omerović.

  • Kao što je digitalizacija u obrazovanju… Zatim, uključenost u obrazovanju i odgovore koji se nameću u savremenim društvima. Jedna od intencija jeste da se zaustavi smanjenje troškova u obrazovanju, odnosno, da ono bude na nivou od 4 do 6 GDP-a, odnosno od 15 do 20 posto da bude za obrazovanje od ukupne javne potrošnje.

Unaprijediti treba i nastavne planove i programe koji će biti bazirani na ishodima učenja, kako bi se kod učenika razvile vještine i kompetencije.

  • Mi na TK provodimo određene aspekte, koji se odnose na reforme, koje se odnose na donošenje pedagoških standarda za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Također, tu je i donošenje novih nastavnih planova i programa koje bismo trebali donijeti tokom ljeta, a za srednje stručne i tehničke škole tokom ove godine.

Na globalnom nivou treba izgraditi sistem obrazovanja koji je spreman na promjene mijenjajući ujedno i percepciju samog obrazovanja, kako bi se obrazovanje približilo modernim tokovima digitalizacije, što će u konačnici uticati na tržište rada i sve izazove koji nas čekaju u budućnosti, a za što je neophodno da i obrazovanje izvrši transformciju, dodaje Omerović.

Izvor

scroll to top