Close

VLADA KOSOVA ODOBRILA INICIJATIVU ZA ČLANSTVO KOSOVA U VIJEĆU EVROPEVlada Kosova danas je načelno odobrila inicijativu za članstvo Kosova u međunarodnoj organizaciji Vijeća Evrope.

Kako se navodi u saopćenju, Vlada je ovu odluku donijela na elektronskoj sjednici.

Dalje se ističe da je Vijeće Evrope najstarija međuvladina organizacija u Evropi čija je osnovna svrha da osigura saradnju i jedinstvo među članicama u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

Zvaničan zahtjev za prijem u članstvo Kosova danas u Strazburu podnosi ministrica vanjskih poslova i dijaspore Donika Grvala.

Odluke za članstvo u Vijeću Evrope donose se većinom glasova zemalja članica. S obzirom na to da se Rusija povukla kako bi izbjegla izbacivanje iz te međunarodne organizacije nakon što je vojno napala Ukrajinu, Kosovo je odlučilo da baš sada aplicira za članstvo.

scroll to top