Close

VLADA FBIH DODIJELILA MILION MARAKA AERODROMU U MOSTARUFederalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo, a Vlada Federacije BiH danas na sjednici usvojila program utroška sredstava tekućeg transfera Budžeta FBiH za 2022. za unaprjeđenje avio-prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar d.o.o. kojim je Aerodromu Mostar odobreno 1.000.000 KM.

Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor utroška sredstava, te da sa Aerodromom Mostar potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Aerodrom je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo, te nakon utroška, a najkasnije do 28. februara 2023., sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njihovom usvajanju, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

scroll to top