Close

UNICEF i USAID investiraju u informatičku opremu – U BiH više od 500 škola bez Interneta | RTV TK


Više od pet stotina škola u Bosni i Hercegovini nema pristup internetu. To znači da oko 14 hiljada učenika osnovnih i srednjih škola nema priliku za obrazovanje u skladu s tehnologijom 21. vijeka, pokazalo je istraživanje koje je u saradnji sa ministarstvima za obrazovanje u našoj zemlji uradila međunarodna organizacija UNICEF. Detalji istraživanja danas su prezentirani na događaju koji je u Živinicama organiziralo Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. Domaćin je bila Mješovita srednja škola Živinice koja je danas dobila i vrijednu računarsku opremu.

Mapiranje resursa za nastavu iz oblasti informacijsko–komunikacijskih tehnologija u školama pokazalo je da 2/3 škola u Bosni i Hercegovini ne zadovoljava standarde za učenje u 21. vijeku. U našim školama na jednom računaru u prosjeku praktično uči 19 učenika. UNICEF i USAID žele pomoći obrazovnim vlastima na niovu kantona, entiteta i Brčko Distrikta da se ta situacija promijeni.

  • To je alarmantna situacija. Ali također nam daje priliku da znamo gdje trebamo pružiti podršku. Imamo informacije iz svake škole i to nam pomaže da vidimo koji kanton, koja općina i koja škola ima dobru informatičku opremu, a koja nema. I to će biti naša baza za buduću podršku u koju neće biti uključena samo ministarstva, nego i privatni sektor, kazala je oovm prilokom za RTVTK Rownak Khan, šefica predstavništva UNICEF-a u BiH.

Privatni sektor može dio svojih resursa dati školama, a UNICEF i USAID će pomoći s kupovinom računara za škole koje ih nemaju ili nemaju dovoljno. Danas laptope dobile tri škole u Živinicama i jedna u Gornjoj Tuzli. Mješovita srednja škola u Živinicama koja ima više od 1200 učenika dobila je šest komada.

  • Ono što bi htio istaći je da i mi kao Škola dajemo sve od sebe da obezbjedimo što kvalitetnije uslove za obrazovanje. Zahvalni smo i Ministarstvu koje trenutno radi na usklađivanju nastavnih planova i programa kad je u pitanju proces obrazovanja i na ovim pedagoškim standardima koji su jučer usvojeni na Vladi, a sutra će biti prezentacija samih pedagoških standarda, kazao je Osman Havušić, direktor MSŠ Živinice.

Reforme pedagoških standarda i nastavnih planova i programa za informatiku, pratit će i plan ulaganja u škole u Tuzlanskom kantonu gdje će UNICEF i USAID donirati ukupno 151 laptop za 25 škola. Ulagat će i u mrežnu infrastrukturu kako bi učenicima Internet bio dostupan u svakoj učionici. Mapa koja prikazuje opremljenost škola dostupna je i na web stranici kantonalnog Ministarstva za obrazovanje i nauku.

  • Mapiranje će nam pomoći kako bismo dalje ulagali u škole u smislu razvoja tehnoloških mogućnosti a sve to treba na kraju da pomogne da razvijamo digitalne kompetencije kod nastavnika i kod učenika, kazao je Ahmed Omerović, ministar za obrazovanje i nauku TK.

U naredne tri godine Ministarstvo, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i nevladin sektor trebali bi organizirati i edukaciju za nastavnike iz oblasti informatike, nakon čega će u škole biti uvedeni i elektronski dnevnici, a razvijat će i mogućnost upisa u škole putem interneta.

Izvor

scroll to top