Close

UIO BIH: POJAČANE KONTROLE OBVEZNIKA SA PROMETOM PREKO ‘BRZIH POŠTA’Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine 25. maja počinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta” zbog sumnji u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa, javlja Anadolija.

Po dobivanju liste lica koja se bave navedenom djelatnošću zatražena je dostava podataka o korisnicima usluga brze pošte i načinima plaćanja pošiljki. Na osnovu svih dobivenih informacija i podataka kreirana je lista lica – obveznika, koji će biti predmet pojačanih kontrola od 25. maja.

Dodaje se da je UIO izvršila i identifikaciju obveznika PDV-a koji su već registrirani u Upravi, ali je analizom utvrđeno da su ostvarili promet znatno veći u odnosu na promet koji su iskazali i prijavili u svojim PDV prijavama.

Inspektori UIO će kontrole provoditi u prostorijama obveznika odnosno lica, koji su identifikovani da su prodavali dobra koristeći, između ostalog, i usluge “brzih pošta” u BiH.

Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25. maja i provodiće se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja avgusta.

scroll to top