Close

U Tuzli traje vježba “Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma” | RTV TK


Misija OSCE-a u BiH u Tuzli je upriličila praktičnu vježbu pod nazivom „Prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma“ . Učesnici su prestavnici institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, organizacije civilnog društva te vjerskih institucija imali su priliku iznjeti stavove na koji način zajedno mogu odgovoriti sigurnosnim izazovima koje donosi nasilni ekstremizam. BiH je podobno tlo za politički ekstremizam, rečeno je ovom prilikom.

Izvor

scroll to top