Close

U Tuzli promovirana djela Nerkeza Smailagića, jednog od naših najvećih mislilaca 20. vijeka | RTV TK


Tuzlanska Behram-begova medresa bila je sinoć domaćin prmocije Sabranih djela Nerkeza Smailagića, jednog od najvećih islamskih mislilaca 20. vijeka. Ovaj komplet štampan je u 6 tomova na oko 3.000 stranica, a sadrži knjige Klasična kultura islama I, Klasična kultura islama II, Uvod u Kur’an, Leksikon islama, Muhammed a.s. – život i Muhammed a.s. – djelo. Promociju su u saradnji organizirali Muftijstvo tuzlansko, Behram-begova medresa, Institut za društvena i religijska istraživanja i Izdavačka kuća Kupola.

Nerkez Smailagić, intelektualac širokih pogleda umro je rano – u 58. godini života, ali je iza sebe ostavio neka od najvećih djela o Islamu, analizirajući njegov utjecaj u evropskim i svjetskih okvirima. Prevodio je s francuskog, njemačkog, engleskog i italijanskog jezika. Na promociji su  o njegovim djelima govorili savremenici ovog uglednog profesora.

  • Kazali su mi neki naši studenti da je akademik Enes Karić posebno revnosan između svih profesora na Fakultetu islamskih nauka i to u kontinuitetu u svojoj težnji da studente upozna sa mišljenjem i djelom Nerkeza Smailagića, istakao je u svom obraćanju muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović.

Do štampanja šest tomova knjiga Nerkeza Smailagića koje su prije pola godine izašle iz Izdavačke kuće Kupola, teško je bilo pronaći njegova djela na domaćem tržištu kazao je akademik Karić naglašavajući vrijednost Smailagićeve filozofske misli.

  • On mi je otkrio područja, polja, univerzume značenja Islama u muzici, u medicini, u botanici u hemiji i fizici, u društvenim naukama, metafizici. On je postigao u svojim djelima da o Islamu progovori na način svjetskosti Islama, kazao je za RTVTK akademik prof.dr. Enes Karić.

Svojim pisanjem nadmetao se sa najvećim umovima tadašnjeg zapada koji su promišljali Islam, a priliku da o temama kojima se posvetio s njim diskutuje imao je profesor Fakulteta Islamskih nauka Hilmo Neimarlija.

  • Bio je vitez muslimanski u jednom ambijentu u kojem mu se nije uzvratilo na elementarno pravedan način, ali se nije osjećao žrtvom. Podnosio je to otvoreno, gospodski, kazao je profesor Neimarlija koji također radi na sarajevskom Fakultetu islamskih nauka.

Nerkez Smailagić je bio doktor nauka ljubljanskog Pravnog fakulteta. Dio života proveo je u Banjaluci na poziciji direktora Narodnog pozorišta. A od 1962. do smrti 1985. godine živio je u Zagrebu gdje je  kao profesor bio angažiran na Fakultetu političnih nauka. Izdavačka kuća Kupola želi reprintirati više od dvadeset njegovih knjiga.

  • S obzirom da je on bio u nemilosti vlasti kao intelektualac, on je to sam privatno izdavao, distriburirao, naplaćivao. A mi smo se odlučili da taj stepen poznatosti njegovih djela objavimo kao sabrana djela, kazao je Mustafa Bećirević, vlasnik Izdavačke kuće Kupola.

Izdanja promovirana u Tuzli štampana su uz subvenciju Islamske zajednice, a već se mogu pronaći u bibliotekama širom Bosne i Hercegovine.

Izvor

scroll to top