Close

U poslovnoj zoni “Kreka-Sjever” Tuzla osnivaju se nove firme | RTV TK


Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla usvojili su odluku o izmjenama granica katastarskih opština Bukinje, Husino i Plane. Usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača te je data saglasnost za zaključenje ugovora o osnivanju novih firmi u poslovnoj zoni “Kreka-Sjever”.

Do izmjene granica katastrskih opština Bukinje, Plane i Husino na području grada Tuzla došlo je zbog pomjeranja prirodne granice rijeke Jale. S tim u vezi je Služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove grada Tuzla pripremila elaborat kojim je izvršena promjena granica katarstarskih opština.

  • Obzirom da je rijeka Jala, koja se na području grada Tuzla, izmjenila svoje prirodnno korito, a njena regulacija je započela još 1979. Godine, a kako su rijeke prirodne granice katastarskih opština došlo je do promjena, tako da smo danas donijeli odluku da se izmjene granice što se tiče katastrskih opština Husino, Plane i Bukinje – kaže Nataša Perić, predsjedavajuća GV Tuzla.

Usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača te je data saglasnost za zaključenje ugovora o osnivanju novih firmi u poslvnoj zoni “Kreka-Sjever”.

  • Dakle, radi se o novim ugovorima, koje će Grad Tuzla zaključiti sa novim nosiocima prava građenja u poslovnoj zoni “Kreka-Sjever” u Tuzli i time se realizira kompletna odluka o osnivanju poslovne zone “Kreka-Sjever” u prvoj fazi – ističe Jasmina Hasanefendić Šimleša, pomoćnik gradonačelnika za Službu za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Vijećnici su usvojili i odluku o prodaji poslovnog objekta neposrednom pogodom, radi izgradnje poslovnog objekta u ulici Turalibegova. Riječ je o vjerskom poslovnom objektu Islamske zajednice, koja je ispunila uslove za kupovinu dijela zemljišta.

Izvor

scroll to top