Close

TREĆI KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA BIH OKUPIO VIŠE OD 400 UČESNIKA: STALNO PODIZATI KVALITETU USLUGE KOJA SE PRUŽA PACIJENTIMAU organizaciji Udruženja ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine – UOTBIH danas završava 3. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem u hotelu Termag na Jahorini.

Pozitivna iskustva učesnika sa prethodnih kongresa, bila su dobar razlog da se i ovaj put na poziv organizatora odazovu ortopedi i traumatolozi iz cijele zemlje i regiona (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Sj. Makedonija, EU, SAD).

Kongres je imao rekordan broj učesnika – preko 400, sa više od 200 prezentiranih radova u dvije sale i preko on-line platforme.

Naglasak je dat onim temama koje je Predsjedništvo Udruženja ocijenilo posebno korisnim: Dječija ortopedija, Sportska medicina, Artroskopija koljena, ramena i kuka, Regenerativna medicina, Spinalna hirurgija, Artroplastika kuka, koljena i ramena, Stopalo, Šaka, Povrede nadlaktice i podlaktice, te natkoljenice i potkoljenice, Tumori i infekcije, Bazična istraživanja, Anestezija, Terapija bola, Rehabilitacija, Komplikacije u ortopediji, Sestinska sesija, Ortopedija u Covidu, Prikazi slučajeva, te sesija o Bolnom ramenu koja je organizovana u saradnji sa Evropskom federacijom ortopedskih udruženja EFORT-om.

Predsjednik UOTBIH i Predsjednik Organizacionog odbora Kongresa Prof. dr Slavko Manojlović i Predsjednik Naučnog odbora Kongresa Prof. dr Mirza Bišćević su za vrijeme svog pozdravnog govora istakli da je život u osnovi starenje, koje ljekari produžavaju i olakšavaju svojim uspješnim radom. U toj stalnoj trci mijenjaju se očekivanja pacijenta, čak se i mijenja patologija u populaciji. Jedino princip odgovora na te promijene ostaje isti – stalno podizati kvalitetu usluge koju pružamo našim pacijentima i poboljšavanje njihovog zdravlja.

Inače, danas ortopediju i traumatologiju Bosne i Hercegovine danas čini 5 klinika, 7 odjeljenja i 11 odsjeka, u kojima radi 150 ortopeda i traumatologa i 30 specijalizanta ortopedije.

scroll to top