Close

TEGELTIJA SAM IMENOVAO PREDSJEDAVAJUĆEG KOMISIJE, U KOM PRAVCU IDE SPOR ZBOG HIDROELEKTRANA NA DRINISpor između Bosne i Hercegovine i bh. entiteta Republika Srpska, koji je nastao zbog dodjele koncesija za hidroelektrane na Drini mimo države Bosne i Hercegovine, još nije riješen, ali dužnosnici iz RS-a sve čine da konačna odluka bude na ruku vlastima RS-a, smatraju u bh. Parlamentu.

Odluka Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine o ovom sporu mogla bi biti donesena za mjesec dana glasovima članova i kadrova iz RS-a.

Nekoliko je problematičnih stvari u svemu.

Prije svega, Komisija za koncesije BiH je u krnjem sastavu. Njena tri člana su penzionisana, a za preostala četiri je davno istekao mandat tako da su sada u nekoj vrsti tehničkog mandata.

Međutim, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac (SNSD) je poništio konkurs za imenovanje novog i punog sastava.

U cilju rješavanja spora, formirana je zajednička komisija za koncesije sa sedam članova. Čine je članovi Komisije za koncesije BiH i Komisije za koncesije RS-a.

Međutim, član Komisije za koncesije BiH Mensur Šehagić je uložio prigovor jer je šest članova te zajedničke komisije bilo s teritorije RS-a i tek jedan iz FBiH, i pri tome je riječ o pet Srba i po jednom Bošnjaku i Hrvatu. Sve je stiglo do Suda BiH, koji je u februaru donio presudu po tužbi Šehagića kojom se “osporeni akt poništava” i sve vraća Komisiji za koncesije BiH na ponovno odlučivanje.

Šehagić je osporavao i to što je odluku o formiranju zajedničke komisije za koncesije, koja treba riješiti spor zbog hidroelektrana na Drini, donio Milomir Amović koji je zamjenik predsjedavajućeg Komisije za koncesije BiH.

Tu je “uskočio” Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kadar SNSD-a. On je nedavno donio odluku da se za predsjedavajućeg Komisije za koncesije BiH imenuje Milomir Amović, a za zamjenika Anto Matić. Sve iz reda trenutnih članova komisije. Ovo nije bilo na sjednici Vijeća ministara BiH.

Sada zajednička komisija za koncesije nastavlja raditi na predmetu hidroelektrana na Drini.

Kako je kazao Amović, uprkos svemu, nije mijenjala sastav, s tim da na sjednice ne dolazi Šehagić tako da sada radi sa šest članova, od čega pet z RS-a.

No Šehagić je o tome da neće učestvovati u radu, prvenstveno iz zdravstvenih razloga, pismom obavijestio u februaru Amovića i ostale članove Komisije za koncesije i tražio je zamjenu.

Po pitanju presude Suda BiH, Amović tvrdi da nije trebalo mijenjati sastav zajedničke komisije.

Adil Osmanović, predsjedavajući Kluba zastupnika SDA u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i jedan od 24 zastupnika koja su se obratila Ustavnom sudu BiH krajem 2020., istakao je da se očito pokušavaju izigrati odluke Ustavnog suda.

On je pripremio i zastupničko pitanje za ministra Košarca i traži odgovor šta je s konkursom za imenovanje sedam novih članova Komisije za koncesije BiH, imajući u vidu da trenutno Komisija nije popunjena u skladu sa zakonom i ne može raditi i odlučivati, i da li je Košarac svojim činjenjem/nečinjenjem utjecao na prvođenje odluka Ustavnog suda BiH.

scroll to top