Close

STANJE U OKOLIŠU U BIH PRATIT ĆE SE IZ EUROPSKE MREŽE ZA INFORMIRANJE O OKOLIŠUFederalno ministarstvo turizma i zaštite okoliša pokrenulo je proceduru za uspostavu informacijskog sistema o okolišu FBiH. Riječ je o sistemu koji se temelji na informacijski međusobno povezanim elektroničkim bazama podataka i izvora podataka o stanju, opterećenjima pojedinih dijelova okoliša, pritiscima na okoliš, prostornim obilježjima i drugim podacima te informacijama važnim za praćenje stanja okoliša na teritoriju Federacije BiH.

Slični sistemi u EU

Ovakav sistem vodi se kao internetski bazirana platforma s kreiranim portalom i njime se omogućava prikupljanje te pružanje informacija i podataka koji su obrađeni i analizirani u skladu s međunarodnom i evropskom metodologijom. Time će biti omogućena razmjena podataka o okolišu s postojećim sličnim sistemima na razini Europske unije i država članica, povezanima u EIONET – Europski informacijsku i promatračku mrežu (European Environment Information and Observation Network) u kojoj se nalaze podaci iz više od 300 institucija, a mreža ima partnere u 52 zemlje.

Europska agencija za zaštitu okoliša (EEA) preko mreže EIONET povezuje nacionalne centre za zaštitu okoliša. Ove dvije europske organizacije prikupljaju i razmjenjuje podatke, znanje i savjete kreatorima politike o europskom okolišu. Sveukupno, EIONET se sastoji od EEA-a i oko 400 nacionalnih institucija iz 38 zemalja, s ekspertizom u pitanjima zaštite okoliša i osam tematskih stručnih centara koje je ugovorio EEA pod nazivom Europski tematski centri (ETC).

Informacijski sistema

Takvim sustavom moći će se provesti učinkovito prikupljanje, objedinjavanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka i informacija koji se odnose na stanje okoliša u elektroničkom obliku. Ovakva elektronička forma omogućit će jednostavan, brz i učinkovit pristup podacima i informacijama, kao i pružanje pouzdanih, objektivnih i stručno utemeljenih podataka i informacija široj javnosti na otvoren i transparentan način.

Informacijski sustav pomoći će stvaranju osnove za izradu izvješća o stanju okoliša, praćenje indikatora u području zaštite okoliša, kao i za izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata. Izvješće o stanju predstavlja pregled stanja okoliša i trendova, pritisaka i njihovih utjecaja na okoliš, pokretača tih pritisaka te odgovore društva i ocjenu ukupnog stanja okoliša.

scroll to top