Close

Sparkasse Banka pokreće Nagradni program za najbolji rad iz oblasti ekonomije i bankarstva | RTV TK


Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas su zvanično dobili priliku da učestvuju u programu “Nagrada Zlatno S za najbolji rad iz oblasti iz ekonomije i bankarstva”, koji je pokrenula Sparkasse Banka. Kroz predavanja predsjednika Uprave ove Banke, doktora ekonomskih nauka Amira Softića te prof. dr. Željka Šaina sa Univerziteta iz Sarajeva dobili su instrukcije o ovom programu kojim Sparkasse Banka želi potaknuti sve one koji se bave istraživačkim, akademskim, stručnim ili naučnim radom, da promišljaju i nalaze konkretna, primjenjiva rješenja za probleme ili bolje korištenje šansi u okviru ekonomije Bosne i Hercegovine. Žele pomoći realnom sektoru da razumije bankarsku regulaciju koja se na nivou Evropske unije postepeno mijenja.

  • Globalna ekonomija se suočava sa brojnim izazovima, počevši od galopirajuće inflacije koja svoj izazov nalazi u ponudi i prblemima sa kanalim distribucije, nedostatkom i povećanjem cijena energenata na globalnom tržištu. Suočavamo se sa rastom kamatnih stopa. Izazovna su vremena, a ona traže neku novu sponu, novu sinergiju između akademske zajednice i finansijskog sektora. Traže neka nova istraživanja, nova rješenja, neka nova empirijska istraživanja, kazao je za RTVTK u obrazloženju o tome zašto su pokrenuli Nagradni program dr. sc. Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH.

Najbolji radovi i rješenja bit će materijalno nagrađeni i dobit će odgovarajuću promociju. A o njima će se diskutovati na okruglom stolu koji će okupiti najuglednije članove stručne i akademske zajednice sa ciljem da se otvore perspektive za njihovu primjenu. Komisiju za ocjenu najboljih projektnih ideja činit će predstavnici pet domaćih ekonomskih fakulteta.

  • Dakle Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli na ovaj način dobija priliku da naše akademsko osoblje, istraživači i studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa mogu da ponude određena rješenja na izazove i probleme bh. društva. Sparkasse Banka na ovaj način nastoji potaknuti i motivirati kroz nagradni fond da se naučni radovi koje mi pišemo dodatno promovišu široj javnosti kako bismo pokazali da na ekonomskim fakultetima imamo dovoljno znanja da se suočimo sa problemima koji su nastali u toku pandemije, nakon pandemije i zbog svih makroekonomskih dešavanja u Bosni i Hercegovini, kazala je ovom prilikom prof.dr. Meldina Kokorović-Jukan, dekanica Ekonomskog fakulteta UNTZ.

Rok za prijave radova je do 20.7.2022. A sve informacije o nagradnom programu se mogu pronaći na internet stranici Sparkasse Banke. Ova Banka je članica austrijske Sparkasse i Erste grupacije, a svoje poslovanje baštini na tradiciji staroj više od dvije stotine godina. U Bosni i Hercegovini posluje od 2007. godine. Ima 37 poslovnica i više od 500 zaposlenih.

Izvor

scroll to top