Close

RADOVI U NASELJU HEROJA SOKOLJE, NOVA SAOBRAĆAJNICA SA DVIJE KOLOVOZNE TRAKE I PJEŠAČKOM STAZOMU ulici Numan – paše Ćuprilića, koja prolazi kroz jedno od najgušće naseljenih dijelova Novog Grada, Naselje heroja Sokolje u toku su radovi na proširenju saobraćajnice. Radove je danas obišao općinski načelnik Semir Efendić sa predstavnicima nadležne Službe, izvođačem radova i predstavnicima Savjeta mjesne zajednice.

Radi se o glavnoj naseljskoj saobraćajnici, kojom se odvija javni gradski prijevoz, svakodnevno je koristi veliki broj vozila, ali i pješaka, a naročito djece koja idu u Osnovnu školu „Sokolje”. U prošloj godini u ovoj ulici završeno je oko 120 metara saobraćajnice na spoju sa ulicom Safeta Zajke, gdje je cesta proširena, urađena je nova vodvodna i kanalizaciona mreža, kao i treća isključna traka, te trotoar za pješake, čime je olakšan sam ulazak i izlazak iz naselja.

Naglasio je izuzetnu saradnju sa mještanima ovog naselja, istakavši da će više od 20 ograda biti uklonjeno kako bi se dobio prostor za proširenje saobraćajnice. „Malo gdje je bilo ovakvo raspoloženje stanovništva za širenje ulice kao što je ovdje“, istakao je načelnik Efendić.

U sklopu projekta, za koji je Općina Novi Grad iz budžeta izdvojila oko 870.000 KM, radit će se izgradnja oborinske kanalizacije, rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže, te rekonstrukcija i proširenje ulice na dvije saobraćajne trake sa trotoarom.   

Preduzeće Vodovod i kanalizacija će izvoditi radove na rekonstrukciji vodovodne mreže, a Općina Novi Grad je osigurala finansijska sredstva i očekuje se da će taj posao kojeg bude radilo preduzeće ViK biti izveden na najbrži mogući način, obzirom da je ranije bilo negativnih iskustava, jer se dugo čekalo da se završe svi priključci na novoizgrađenu vodovodnu mrežu.

Takođe je rekonstruisana i ulica Zaima Imamovića, koja ulicu Numan – paše Ćuprilića spaja sa naseljem Zabrđe, a projektom koji se trenutno radi dolazi se do spoja sa ulicom Zaima Imamovića.   

Adis Šahmanija, potpredsjednik Savjeta MZ „Naselje heroja Sokolje“ kazao je da će proširenje glavne saobraćajnice sa izgradnjom trotoara mnogo značiti mještanima naselja, prvenstveno zbog sigurnosti djece, koja pohađaju školu.

scroll to top