Close

Proizvođačke cijene u aprilu veće za 3,7 posto | RTV TK


Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u BiH u aprilu veće su 3,7 posto u odnosu na mart, te za 19,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

U aprilu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu veće su za 4,1 posto, dok su u u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 20,3 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u aprilu veće su za 3,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, te za 19,2 posto u odnosu na april prošle godine.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u energiji u aprilu veće su za 4,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, u intermedijarnim proizvodima za 4,6 posto, kapitalnim proizvodima za 1,1 posto, trajnim proizvodima za 4,2 posto, a u netrajnim proizvodima za 1,6 posto.

U aprilu u odnosu na isti mjesec prošle godine proizvođačke cijene veće su u energiji za 23,2 posto, intermedijarnim proizvodima za 24,3 posto, kapitalnim proizvodima za 7,5 posto, trajnim potrošačkim dobrima za 12,2 posto, a u netrajnim proizvodima za 11,1 posto.

(RTVTK/Akta.ba)

Izvor

scroll to top