Close

OSPOSOBLJENOST CENTRA U BIH U SKLADU S NAJVIŠIM NATO-STANDARDIMACentar za obuku za operacije podrške miru dobio je NATO akreditaciju koju NATO Saveznička komanda za transformaciju, nakon vrednovanja, dodjeljuje za dostignuti nivo upravljanja i osiguranje kvaliteta u procesu edukacije i obuke za mirovne misije.

Primopredajom certifikata je institucionalno reakreditovan, s obzirom na to da je BiH već ranije imala ovaj dokument. Ovim se potvrđuje osposobljenost centra u skladu s najvišim NATO-standardima.

Ovo nije veliki značaj samo za sektor odbrane, nego za cijelu državu, istaknuto je danas.

Pogledajte video OVDJE.

scroll to top