Close

OBJAVLJENO KOJE ZEMLJE IMAJU NAJVEĆI RIZIK OD ZEMLJOTRESANajtrusnija područja Evrope, odnosno zemlje sa najvećim rizikom od zemljotresa, jesu Italija, Grčka, Rumunija, Albanija, Turska i Hrvatska.

Nova interaktivna karta najtrusnijih područja Evrope pokazuje da gradovi poput Zagreba, Tirane, Sofije, Lisabona, Brisela i Bazela imaju natprosječni nivo rizika od potresa u poređenju sa manje izloženim gradovima poput Berlina, Londona ili Pariza.

Prema Evropskom modelu rizika od zemljotresa, zgrade izgrađene prije osamdesetih godina prošlog vijeka, urbana područja i zone visoke potresne opasnosti glavni su faktori rizika.

Najugroženije su srednje visoke armiranobetonske okvirne zgrade sagrađene prije osamdesetih godina 20. vijeka i niske zidane nearmirane kuće.

Najefikasnija mjera za smanjenje rizika od potresa u Evropi bila bi, ističu, dogradnja ili zamjena najranjivijih zgrada.

Osam od 10 zgrada u Evropi sagrađeno je prije 1990. godine. Iako se u većini evropskih zemalja upotrebljavaju noviji propisi i norme koji obezbjeđuju prikladnu zaštitu od potresa, još ima mnogo starijih neojačanih ili nedovoljno ojačanih zgrada, što predstavlja visok rizik za stanovnike.

Karta rizika od zemljotresa u Evropi zasniva se na prvom javno dostupnom modelu seizmičkog rizika i ilustruje relativnu distribuciju očekivanog rizika u Evropi putem kompozitnog indeksa.

scroll to top