Close

NAPREDUJU RADOVI PREMA MORU: DO SEZONE ĆE SVE BITI ZAVRŠENODo potpunog završetka ceste Stolac – Neum preostalo je još manje od 11 kilometara koji se posljednjih mjeseci grade punom parom na dionici Hutovo – Cerovica – Stolovi.

Glavni pravac

U kompaniji „Ceste Federacije BiH“ vjeruju da će radovi na ovoj dionici biti završeni onako kako je to predviđeno ugovorom i da će, zapravo, cesta u cijeloj svojoj dužini od 36 kilometara do početka sljedeće turističke sezone biti stavljena u funkciju.

Potvrdio nam je da su uveliko otpočele aktivnosti na izgradnji obilaznice kod Stoca. Podsjetimo, rješenje za obilaznicu je podržala i Svjetska banka, koja je to uvrstila i odobrila u okviru cijelog projekta izgradnje ceste Stolac – Neum.

Povezati državu

Stolačka obilaznica je duga svega 1,3 kilometra i rok za izvođenje radova po okončanju imovinskopravnih odnosa je 10 mjeseci.

Zapravo, kako nam je to i Pravdić rekao, obilaznica će biti gotova do novembra 2022. godine, do završetka efektivnosti kredita namijenjenog za cestu koja će, napokon, povezati naš jedini grad na moru s ostatkom BiH.

Ukupno 88 miliona KM

Za cjelokupan projekt izgradnje ceste Stolac – Neum bit će utrošeno 88 miliona KM.

Sredstva za izgradnju ove ceste dio su programa izgradnje i modernizacije magistralnih cesta u FBiH u vrijednosti od 173 miliona KM.

Riječ je o kreditnim sredstvima Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoju (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).

scroll to top