Close

GI ‘JER NAS SE TIČE’ PERFORMANSOM PODSJETILA NA RJEŠAVANJE PROBLEMA DEPONIJE ‘UBORAK’Građanska inicijativa (GI) “Jer nas se tiče” u četvrtak je ispred Gradske vijećnice u Mostaru simboličnim performansom podsjetila na njihove zahtjeve za rješavanje problema deponije “Uborak”,a povod njihovog okupljanja je današnje izvještaje o radu gradonačelnika za 2021. godinu na Gradskom vijeću .

Iz Građanske inicijative donijeli su vreće pune smeća s Uborka i ostavili ih ispred Gradske vijećnice.

Istakli su kako se njihovi zahtjevi kontinuirano zanemaruju te su ponovno podsjetili kako zahtijevaju da se deponija Uborak sanira i zatvori, da se pronađe nova lokacija za deponiju te da se postojeća deponija izbriše iz prostornog plana Grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Hujdur je rekao kako oni kao inicijativa nisu zaduženi za traženje potencijalne nove lokacija za deponiju, već da taj problem moraju riješiti visokoobrazovani ljudi kako nalažu pravila i zakoni.

Iz Građanske inicijative “Jer nas se tiče” pozvali su Gradsko vijeće Mostara i gradonačelnika Marija Kordića na suradnju i na prihvaćanje njihovih zahtjeva.

scroll to top