Close

EU SA DVA MILIONA EURA FINANSIRALA PROJEKT UNAPREĐENJA JAVNE INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U BIHZavršna konferencija trogodišnjeg EU projekta „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u ​​Bosni i Hercegovini“ održana je u Sarajevu.

Cilj projekta bio je doprinijeti reformi upravljanja javnim finansijama u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) jačanjem kapaciteta za implementaciju finansijskog upravljanja i kontrole u ​​javnom sektoru na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Projekat je podržao razvoj i usvajanje četiri strategije javne interne finansijske kontrole – PIFC i dizajnirao, razvio i pustio u rad PIFC aplikaciju, koja je automatizovala sve propise o PIFC-u, uključujući metodologije upravljanja rizicima i interne revizije razvijene ili ažurirane tokom Implementacija projekta.

U PIFC aplikaciji registrovana je 1.931 organizacija javnog sektora sa oko 800 imenovanih koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu i 420 internih revizora.

Kao opšti pregled, za 2021. godinu generisano je 654 izvještaja o samoprocjeni finansijskog upravljanja i kontrole, uključujući 133 registra rizika.

Javna interna finansijska kontrola (PIFC) je okvir koji je uspostavila Evropska komisija sa ciljem da se postigne dobro finansijsko upravljanje javnim resursima i fondovima EU.

Projekat „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u ​​BiH“ započeo je u oktobru 2018. godine i finansiran je iz IPA fondova EU u iznosu od dva miliona eura.

Projekat je realizovao konzorcijum međunarodnih kompanija, na čelu sa ICE – International Consulting Expertise EEIG, iz Belgije.

scroll to top