Close

AMBASADOR BIH U AUSTRIJI: NAŽALOST, VELIKI BROJ BH. DRŽAVLJANA SE ODREKAO DRŽAVLJANSTVA NAŠE ZEMLJE I UZEO AUSTRIJSKOAmbasada Bosne i Hercegovine u Republici Austriji je u vrijeme pandemije radila u otežanim uvjetima, što je promijenilo planove koje smo imali, iako nije bila zatvorena nijedan dan tokom pandemije kada su konzularni poslovi u pitanju.

U pogledu redovnih poslova Ambasade, koji se tiču predstavljanja zemlje kroz diplomatske i konzularne aktivnosti, ona je i pored teškoća izazvanih pandemijom radila u punom kapacitetu – kazao je u razgovoru za Fenu ambasador BiH u Austriji Kemal Kozarić.

On ističe da je Ambasada BiH u Beču u svakodnevnim kontaktima s državljanima BiH koji žive i rade u Austriji prvenstveno u oblasti konzularnih pitanja unutar kojih se svakodnevno ulažu napori kako bi se pitanja iz ovog domena rješavala na najbolji i najbrži mogući način u cilju zadovoljavanja potreba bh. državljana. Kozarić tako navodi da je u periodu od 2018. do 2020. godine Ambasada obradila i izdala 9.127 putnih isprava i 1.400 putnih listova, te obradila 953 predmeta koja se odnose na odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine. To je, kako je istakao Kozarić, podatak koji nažalost ukazuje na to da se veliki broj bh. državljana proteklih godina odrekao državljanstva naše zemlje i uzeo državljanstvo Republike Austrije.

Također je na web stranici Ambasade postavljena aplikacija kroz koju se elektronskim putem mogu dobiti termini za dolazak u svrhu rješavanja pitanja iz konzularnog domena, što je čekanje termina svelo na minimum.

On ističe da je 2019. godine u Sarajevu održan veliki Ekonomski forum na kojem je bilo prisutno i 55 predstavnika kompanija iz Republike Austrije, kao i veliki broj austrijskih privrednika.

Kozarić naglašava da Ambasada ima izuzetne odnose s dijasporom koju čine državljani Bosne i Hercegovine, ali i ljudi porijeklom iz BiH koji su u proteklim godinama i decenijama dobili austrijsko državljanstvo.

On je ustvrdio da je u Republici Austriji registrirano 27 udruženja građana po raznim osnovama s kojima Ambasada ima dobru saradnju. Na inicijativu Ambasade 19 udruženja građana se ujedinilo u Consilium Bosniacum – savez bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji te su bh. građani na volonterskoj osnovi aktivni kroz udruženja i daju veliku podršku promociji bosanskohercegovačkih vrijednosti.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji kazao je da će Ambasada BiH nastaviti da promovira vrijednosti Bosne i Hercegovine i iskoristit će svaku priliku za promociju ekonomskih potencijala i kulturne baštine BiH.

Stoga su, kako je pojasnio, organizatori aktivnosti u tom domenu uglavnom udruženja građana u dijaspori, dok Ambasada podržava navedene aktivnosti i učestvuje na takvim događajima. U proteklom periodu je u organizaciji udruženja građana bosanskohercegovačke dijaspore u Austriji uz podršku Ambasade Bosne i Hercegovine u Austriji organiziran niz kulturnih događaja na kojima su učestvovali Josip Pejaković, Emir Hadžihafizbegović, Narodno pozorište iz Sarajeva i mnogi drugi, zaključio je u razgovoru za Fenu ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Austriji Kemal Kozarić.

scroll to top